In Tienray zijn verschillende instellingen actief (geweest). Een bekend voorbeeld is het Groene Kruis, dat in 2012 gesloten werd. 

Andere zijn nog steeds actief. Zij zullen apart beschreven worden.