Overige werkzaamheden

Overige werkzaamheden
In het najaar van 1914 werd er een houten vloer gelegd onder de kerkbanken.
De pastoor liet de opening van een offerstok dichtmetselen, omdat kwajongens hem steeds dicht stopten en dieven regelmatig offergeld gestolen hadden.
Er werd een hele karrenvracht diefijzers bij de ramen van de kapel ingemetseld en ook gaaswerk werd aangebracht.
In maart 1928 werd een nieuw tabernakel geleverd door de firma A. de Haen uit Venray.
In april 1928 werden onder de preekstoel drie nieuwe banken geplaatst, die geleverd werden door de firma Jos Thissen uit Roermond.
In 1932 kwam er centrale verwarming. Het ketelhuis werd gebouwd door J. Linskens, aannemer te Blitterswijck voor de som van ƒ 970,00 en de firma Frits M. Beukers N.V. Verwarmingsmaatschappij te Schiedam legde de verwarmingsinstallatie aan voor ƒ 1.825,00. Daags voor Kerstmis 1932 brandde de ketel. Tot die tijd namen de mensen warme stoven mee naar de kerk, of trotseerden de kou.
De firma Gebroeders Vermeulen uit Weert vervaardigde het orgel, dat op vrijdag 8 december 1933 werd ingewijd. Kortom: kosten noch moeite werden gespaard om van de kapel een waardig en comfortabel bedehuis te maken.