Bijl gevonden in de omgeving van Tienray
Deze bijl dateert van ongeveer 3.000 voor Christus
Urn gevonden bij het aanleggen van de Maaslijn.
Deze urn (of deksel van de urn) dateert van ongeveer 600 voor Christus.

De naam "Tienray"


Een raai, rode of rade is een ontginning, waar het bos gerooid is of wordt. Het eerste deel "Tien", afgeleid van Teden of Teijden zou kunnen duiden op het Germaanse Thiadodingahem = woonplaats van de leden van de volksstam Theuabod. Dat was een volk, dat in onze regio woonde. De naam Tienray kan in verband gebracht worden met deze volksstam. Ook in Duitsland komt deze naam voor als Tieray, Tiederook of zelfs Dierath. Deze laatste plaats heette in 1181 Thidrode en van 1209-1215 Diderode.


In het register van de Leenakten van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen wordt vermeld, dat "Jacob van Mirlaer die alde anno 1326 Idem draecht op dat goet geheiten Tienrade, gelegen tussen Mirler ende der Horst, met allen sijnen tobehoren, in natten ende in drogen, tot eenen Gelderschen leensrechten op sijn dochter Goitken, huysfrou." Carl Speden anno 1406.

 

In archieven, die betrekking hebben op Tienray, zijn verder nog de volgende schrijfwijzen te vinden:

1326: Tienrade, Tedenrode.

1339: Teijdenroede, in de oorkonde van de watermolen.

1334-1364: Tedenrade                                         1392: Tyedenrade

1406: Tienrade                                                      1436: Tienray

1459: Tinroede                                                      1493: Tienroe

1525: Tijnrade en Tynre                                       1609: Tyenray

1619: Thienraeij                                                    1685: Tienray

1714: Thienray                                                       1715: Thein Raij

1723: Thienraei                                                      1760: Thijnraeij

1773: Thijnraije                                                       1773: Herrlichkeit Thinraije

1786: Thinraey                                                        1787: Tinrai

1848: Tienraad                                                         1900: Tienraai

1909: Tienray

Tot in 1984 werd op de plaatsnaamborden Tienraij geschreven. Een actie van Theo van de Voort uit Valkenburg en Toon Knoops uit Tienray heeft daar verandering in gebracht.