De buitenkruisweg

De buitenkruisweg van Tienray is ongeveer een eeuw oud. De eerste locatie was op de plek waar nu het kerkhof te vinden is. De grote animator was pastoor Aegon jonkheer von Bönninghausen. In de jaren twintig van de vorige eeuw vond pastoor Charles op de Coul het verstandig de staties te verplaatsen. Ze kwamen iets dichter bij de kerk te staan.

In de loop der jaren had de kruisweg veel geleden door allerlei oorzaken. Daardoor was het noodzakelijk die te gaan restaureren. Vanaf 1994 werd daar hard aan gewerkt door het kerkbestuur. De deskundige restauratiewerkzaamheden stonden onder leiding van Piet Dinghs en Wiel Nabben. Het resultaat mag er nog steeds zijn. Veel staties kwamen daardoor op de derde locatie te staan.

Op zondag 18 september 2005 vond de inzegening plaats door pastoor Verheggen. Alle kapelletjes werden ingezegend. Er waren ruim tweehonderd belangstellenden. Na afloop was er een bijeenkomst in het dienstencentrum en werden de ruim vijftig vrijwilligers verwelkomd en in het zonnetje gezet.

Vermeldenswaard is ook, dat op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond de staties `s avonds verlicht waren.

In het parkje Over de Beek werd de locatie vaak gefotografeerd en er werd zelfs een bruidsreportage gemaakt. Intussen zat de korhoen duchtig te broeden in een gecreëerde bossage. Er was ook een pad gemaakt van boomschors, dat regelmatig door de gemeente aangevuld werd.Harrie Raaijmakers schreef een boekje

+over de hele geschiedenis. Piet Wiel en Harrie zijn niet in Tienray geboren.


Het I.K.L.

(I.K.L. staat voor Instandhouding Kleine Landschappen).

In 2010 mocht het parkje aan de Groote Molenbeek voor vijfduizend euro aangepast worden. Het parkje zou teruggebracht moeten worden in de staat van honderd jaar geleden. Er kwamen immens grote machines, die veel bomen eruit gehaald hebben. Bomen, die er niet in thuis hoorden. Het resultaat mocht er zijn. (of niet). Het pad met boomschors was verdwenen en de korhoen moest een andere broedlocatie gaan zoeken. Bovendien kwamen de staties vijf en zes niet zo mooi tevoorschijn. Het was een echte kaalslag. De tweede grasmat werd aangelegd.

 

Weer een nieuwe grasmat, de derde

Er kwam andermaal vijfduizend euro beschikbaar. Dit keer met de nadruk op bezinning. Europa was de milde gever. Dit jaar werd al de derde grasmat aangelegd in acht jaren. Het is een bijzondere grassoort, want je hoeft het gras maar twee keer per jaar te maaien. Er kwam ook een nieuw pad en er moest een tafel komen, hoewel er volgens de vele fietsers voldoende mogelijkheden zijn om te zitten. Die tafel is vrij lastig voor ouderen. En nu maar hopen, dat het I.K.L. die vijfduizend euro niet terugvordert. Er is namelijk al binnen vijf jaar verandering aangebracht op die plek. Nu is het park heropend door de bisschop van Roermond en de burgemeester van onze gemeente.