Mooi Tienray


Welkom op mijn site, die betrekking heeft op het dorp Tienray.

Over mij: Ik ben geboren in 1936 in Geertruidenberg en ben in 1963 benoemd aan de

 

Mariaschool in Tienray als schoolleider.

 

Tijdens mijn werkzame leven werd ik getroffen door de verhalen van de heer Harrie Dietz over Tienray

 

in het plaatselijke dorpskrantje.

 

Hij had zich zijn hele leven gericht op het in herinnering houden van het verleden van ons dorp.

 

Hij had een mooie verzameling aangelegd van de honderden prentbriefkaarten, die voornamelijk over de

 

kerk gaan. Bovendien verzamelde hij veel krantenartikelen.

 

Gesprekken met hem en Harrie Beurskens uit Swolgen gaven me een ruimer beeld over Tienray.

 

Na mijn pensionering heb ik jarenlang bezoeken gebracht aan de archieven in Meerlo, Venray, Venlo,

 

Roermond, Maastricht en Utrecht.

 

Daarnaast heb ik veel informatie gehaald uit de geschriften van Mien en Theo van de Voort.

 

Dit alles resulteerde in de door mij geschreven boeken.

 

Voeg daarbij mijn luisterend oor en fotografische lens. Dan weet U wat U van deze site kunt verwachten,

 

Dat de herinnering aan het verleden van Tienray levend gehouden wordt.


Mist U echter iets, dan kunt U mij berichten.

 

Marijn Poels heeft enkele jaren geleden acht films gemaakt naar aanleiding van mijn boek over de oorlog.

U kunt die acht films bekijken via: geschiedenis/tweede wereldoorlog/123 kinderen.

Dan komt U bij: Mijn naam is Max. Elke film duurt dertig minuten.

De acht personen die hun verhaal vertellen kunt U op die pagina zien. U moet eerst op fims klikken. 

Het hele project heeft 35.000 euro gekost en werd gesubsidieerd door het ministerie.